Zone.college

In het schooljaar 2023-2024 heeft Robert een mini-cursus Linkedin gegeven aan de studenten van de tweede klas van de opleiding Teelt & Technologie in Zwolle. In deze cursus zijn de studenten actief aan het werk gegaan met het aanmaken van het profiel. Daarnaast is het hebben van het nut van een netwerk besproken en hebben we gesproken wat, op dit moment, de loopbaanplanning van de studenten is.