Opleiden op de werkvloer

Duur:                    4 dagdelen

Locatie:               In overleg

Contact:              Robert 06 131 777 98

Kosten:                € 1.100,- excl. 21% btw.

Startdatum:       Op aanvraag

Informatie:        In de cursus opleiden op de werkvloer krijg je handvatten hoe je de medewerkers op het bedrijf nog meer kunt leren. Door zelf bewust te zijn van je eigen manier van leren, communiceren, instrueren en beoordelen zal je meer resultaat bij je personeel gaan halen waardoor de medewerkers meer leren, meer tevreden zijn en vaak langer bij je bedrijf blijven werken.

Programma

Dagdeel 1 Leren leren

Leren gebeurt op verschillende manieren. Het gaat erom dat de medewerker zijn ervaringen kan omzetten in kennis en vaardigheden ten behoeve van de praktijk. Het is dus niet alleen de bedoeling dat een medewerker een bepaalde handeling precies kan nadoen, maar dat hij in een andere situatie een vergelijkbare handeling zelf kan bedenken en ook kan uitvoeren.

Dagdeel 2 Communiceren

Een misverstand kan snel opgelost worden. Maar zelfs in de meest simpele situatie kost de oplossing tijd. Een misverstand kan beter voorkomen worden. Om miscommunicatie tijdens een gesprek te voorkomen moet je doelgericht kunnen communiceren.

Dagdeel 3 Instrueren

Bij het geven van instructies gaat het erom dat je helder voor ogen hebt wat het doel van de instructie is, hoe de instructie uitgevoerd moet worden en met welke middelen.

Een instructie pak je systematisch aan door deze voor te bereiden, stapsgewijs uit te voeren en de medewerker daarna regelmatig te controleren.

Dagdeel 4 Beoordelen

In onze westerse cultuur spreken wij niet zo snel waardering uit. Het leveren van goed werk wordt vaak als vanzelfsprekend gezien. We geven veel eerder kritiek op dingen die ons niet zinnen. Dit blijkt echter grote onvrede van medewerkers met zich mee te brengen. De behoefte aan waardering is bij mensen groot en algemeen. Zo ook bij medewerkers. Zij brengen het geleerde in praktijk en willen graag van jou, als leidinggevende, eerlijk weten hoe ze het doen.

Afsluiting d.m.v. schriftelijke toets

Aanmelden

Aanmelden of meer informatie ontvangen? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen contact met je op.