Coaching

Soesman Trainingen is in te zetten als coach voor je medewerkers.

Bij deze coaching helpen we de medewerkers de werk gerelateerde doelen te verwezenlijken en zich verder te ontwikkelen. Samen stellen we doelen op voor de korte en lange termijn. Deze doelen formuleren we SMART, dus: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Als coach helpen we de ander leren, niet door te onderwijzen maar door te inspireren en te ondersteunen. Hierdoor zijn je medewerkers op den duur in staat zelf reflecterend en zelfsturend te zijn.

Wanneer coachen?

  • Aanleren of aanscherpen van vaardigheden, bijvoorbeeld delegeren van taken, voeren van gesprekken of geven van presentaties.
  • Structuur brengen in (nieuwe) verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld het wegwijs raken in een nieuwe functie met nieuwe functie met nieuwe taken en verantwoordelijkheden.
  • Wanneer iemand behoefte heeft aan een klankbord, omdat hij een solistische functie heeft of zich op ‘eenzame hoogte’ bevindt.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan via onderstaand formulier.